Två byggnader skapade för möten

 • Kontorsytor 2 000 m2
 • Konferensytor 1500 m2
 • Produktionsytor 800 m2
 • Ytor totalt 4600 m2
 • Tomt 5200 m2
 • 80 kontorsrum
 • 16 konferens & grupprum
 • 5 salar
 • 34 toaletter
 • 22 parkeringsplatser
 • Dimensionerad för 818 personer

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.